1. Gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen
  2. De beste verzekeringen
  3. Hulp bij schade
  4. Binnen 5 minuten aangevraagd

PREVENTIE

Goede preventie is belangrijk! Schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste preventieve maatregelen. Verzekeraars stellen vaak eisen ten aanzien van preventie. Het niet voldoen aan de door de verzekeraar gestelde preventie-eisen kan betekenen dat de verzekeraar een eventuele schade-uitkering niet volledig hoeft uit te keren of zelfs mag weigeren.

SoepelVerzekerd.nl biedt u vele Tips en Tricks als het gaat om Brand-, Inbraak- of Autopreventie.

Brandpreventie

Heeft u voldoende brandblusmiddelen? Bevatten deze een sticker met een keuringsdatum? Wanneer u een onderhoudscontract heeft afgesloten worden de brandblusmiddelen regelmatig (vaak één keer per jaar) gecontroleerd door een REOB-erkende onderhoudsmonteur. REOB staat voor Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging

Inbraakpreventie

Inbraakpreventie is maatwerk. Logisch, want elk bedrijf is weer anders. Denk maar aan de indeling van een pand, de constructie, de gebruikte bouwmaterialen en de ligging. Om de kans op diefstal of inbraak zo klein mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat inbraakpogingen zo snel mogelijk worden gesignaleerd, moeten er afdoende beveiligingsmaatregelen worden genomen. Inbraakpreventie bestaat uit een combinatie van bouwkundige, organisatorische en elektronische maatregelen. In uw polis en clausulebladen staat vermeld aan welke inbraakbeveiligingseisen uw bedrijf moet voldoen. SoepelVerzekerd.nl kan u hierover geheel vrijblijvend informeren.

Autopreventie

Een auto is regelmatig het mikpunt van diefstal en inbraak. Ook kun je gemakkelijk betrokken raken bij een ongeluk. Maak de auto onaantrekkelijk voor diefstal en inbraak. Ets het kenteken in alle ramen en voorzie de auto van een SCM alarmsysteem.

Keuring elektrische installatie

Een elektrische installatie dient regelmatig te worden gecontroleerd. Zes van de tien bedrijfsbranden ontstaan door kortsluiting! Kies een erkend bedrijf uit om uw elektrische installatie en apparatuur te controleren. Wij adviseren u om een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf. Uw elektrische installatie zal in ieder geval moeten voldoen aan de standaard t.w. NTA 8220. Dit is een beoordelingsmethodiek die ontwikkeld is door de installatiebranche, verzekeraars eninspecteurs. Na keuring van uw elektrische installatie zal een rapport worden opgemaakt. De kosten van het rapport bedragen enkele honderden euro's en is mede afhankelijk van de grootte van uw elektrische installatie. SoepelVerzekerd.nl kan hierover verdere informatie verstrekken.